štvrtok 16. februára 2017

Zoznam zakázaných autorov a kníh

Zoznam zakázaných kníh ("Index librorum prohibitium") bol vypracovaný a uverejnený katolíckou cirkvou v roku 1559. Zakázané knihy môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do troch skupín a to z hľadiska náboženského, politického a mravného (erotického). Zákaz bol oficiálne zrušený v roku 1966.Z kresťanského pohľadu ohrozoval erotický, až pornografický obsah základné mravné princípy a negatívne zasahoval do výchovy celej spoločnosti. Až do 20. storočia predstavoval tento typ literatúry pre cirkev "najväčšie nebezpečenstvo."
Do tohto typu literatúry patrilo napríklad dielo francúzskeho lekára a priekopníka sexuológie Nicholasa Vanetta, ktorý napísal lekársku príručku opisujúcu sociálne a sexuálne aspekty manželstva v 17. storočí. Kniha po prvý raz vyšla v roku 1686 a bola bestsellerom až do začiatku 20.storočia. Zaoberala sa témami ako impotencia, hermafroditizmus, afrodisiakum, eunuchovia, atď.
Ďalšími literátmi na zozname zakázaných kníh boli napr. Honoré de Balzac, Viktor Hugo, Albert Moravia, Jean Paul Sartre, André Gido, atď.

Najväčším zberateľom českej verbálnej erotiky bol Karel Jaroslav Obrátil. Podarilo sa mu nazhromaždiť jednu z najväčších európskej zbierok pornografických bibliofílií, kresieb a grafík, ktorú mu však v roku 1941 zbavilo gestapo.   

prohibícia politická - Medzi autorov, ktorí sa dostali na tento zoznam, patrili napríklad aj John Locke alebo Karol Marx

prohibícia náboženská - táto skupina je veľmi početná a obsahuje mnoho slávnych mien histórie - Ján Kalvín, Majster Ján Hus, Erazmus Rotterdamský, Ján Ámos Komenský, Tycho de Brahe, Johannes Kepler, Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Francis Bacon, Thomas Hobbes... 


Zoznam autorov, ktorých zakázala tretia ríša - Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Bertolt Brecht... Zákaz sa týkal predovšetkým autorov židovského pôvodu a tých, ktorí sa kriticky vyjadrovali na adresu vládnej NSDAP.


Do zoznamu kníh, ktorý vydala o.i. aj americká vláda, sa dostali aj tieto

a) John Steinbeck - Ovocie hnevu - z dôvodu šokujúceho a údajne nepravdivého vykreslenia pomerov v Spojených štátoch počas hospodárskej krízy

b) Henry Miller - Obratník raka - zákaz z dôvodu príliš otvoreného vykreslenia sexuálneho života amerických občanov

c) Kurt Vonnegut - Bitúnok číslo 5.- zákaz sa týkal najmä vykreslenia hlavného hrdinu, Billyho Pigrima, ktorý rozhodne nebol prototypom nezlomného a hrdinského vojaka bojujúceho v 2. svetovej vojne.

d) Salman Rushdie - Satanské verše - ako je známe, autor musel dlhé roky čeliť fatve. Moslimovia sa cítili knihou hlboko dotknutí.  V Spojených štátoch dva veľké obchodné domy odmietli pod hrozbou smrti predávať Rushdieho román, jeden z venezuelských čitateľov bol dokonca z dôvodu čítania knihy odsúdený na pätnásť mesiacov väzenia.

e) Brett Easton Ellis - Americké psycho - Nejde o predlohu k Hitchcockovmu kultovému filmu Psycho,, táto kniha bola sfilmovaná až v roku 2000 a v hlavnej úlohe sa predstavil americký herec Christian Balle. V Kanade bol zákaz distribuovania  románu zrušený len nedávno, v niektorých Austrálskych štátoch platí zákaz čítania tohto románu pre osoby mladšie ako 18 rokov dodnes

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára