utorok 16. októbra 2018

RECENZIA: Martin Vašš - Zlatá bohéma (Marenčin PT, 2018)

HODNOTENIE:   ****                        KNIHA MESIACA OKTÓBER                            

"Estétsky ladené  posedenia v 20. rokoch boli u Ema Bohúňa spojené s hostincom Zlatá fantázia, v ktorom bol spolu s Tidom J. Gašparom, Fricom Motoškom a Ivanom Žabotom jedným z jej pravidelných a kľúčových návštevníkov. Ako jeho spomínaní bohémski druhovia, aj on inklinoval k obdivu voči starým krásam a búril sa voči ich devalvácii v modernej spoločnosti. Hostinec Zlatá fantázia tak pre neho spĺňal rovnaké funkcie ako pre Tida J. Gašpara. Osobitnú atmosféru mali zimné posedenia v tomto hostinci, keď spoločne "snili alebo vymýšľali nové ozdoby života." (s.100).  Medzivojnové roky 1920 - 1938 predstavovali zlatú éru pokiaľ ide o bohémsku spoločnosť. Do roku 1919 bola Bratislava len veľmi provinčným mestom, až potom do nej začali prúdiť umelci z celého Slovenska. Priekopníkom bohémy bol spisovateľ a novinár Ján Hrušovský. Akýmsi nepísaným vodcom bratislavskej bohémy  bol po celé medzivojnové obdobie, až kým nevstúpil do politiky, Tido J. Gašpar. Medzi ďalších veľkých bohémov patrili známy či menej známy maliari, sochári a spisovatelia: Emo Bohúň, Ivan Žabota, Frico Motoška, Janko Alexy, Ján Smrek, Emil Boleslav Lukáč, Milo Urban, Jožo Nižňanský, Rudolf  Dilong, Ján Poničan, Laco Novomeský, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, atď. 
Z knihy sa dozvieme napríklad to, ako vznikla slávna Smrekova báseň Básnik a žena (s.153), ktorý zo slávnych bohémov bol vášnivým filatelistom, ktorý z bohémov jazdil na motorke a nechával si zaliať uši voskom, aby mal pokoj atď. Dôležitú súčasť bohémskej obce tvorili tzv. mecéni, teda finanční  podporovatelia, sympatizanti, ľudia, ktorí sa snažili umelcov nejakým spôsobom pomáhať. 

Veľmi dobre a pútavo napísaná kniha, ktorá ponúka množstvo zaujímavostí a poznatkov o doteraz nie celkom preskúmanej oblasti nášho plodného umeleckého obdobia.      
  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára