piatok 8. decembra 2017

RECENZIA: Francis Wheen - Karl Marx, životopis (Slovart, 2001)

HODNOTENIE:    ****

"Marxova teória triedneho boja musela byť v priebehu niekoľkých rokov prečistená a okrášlená - najpamätnejšie v Komunistickom manifeste - ale jej hlavné črty boli už dosť jasné: "Každá trieda, len čo začne boj proti triede nad ňou, je rovnako v boji proti triede pod ňou. Tak princovia bojujú proti kráľom, byrokrati proti aristokratom a buržoázia proti týmto všetkým, kým proletariát začína boj proti buržoázii." Preto sa úloha emancipátora presúva z jednej triedy na druhú, kým sa konečne nedosiahne univerzálne oslobodenie." (s.55). K tejto knihe je potrebné pristupovať bez emócii. Karl Marx svojou filozofiou výrazne ovplyvnil dejiny 20. storočia, no mal tú smolu, že jeho dielo zneužili polointeligenti, ktorí si z neho vybrali to, čo sa im hodilo a prispôsobili si to ho svojom. Spoločenská, ekonomická a politická situácia nahrávala diktátorom a Marx sa stal časom synonymom Lenina. Treba povedať, že vo viacerých úvahách sa tento významný filozof mýlil, sú však myšlienky, ktoré sa potvrdili alebo stále ešte len potvrdzujú. A nie je to vždy pozitívne konštatovanie. 

Autor tohto životopisu zvolil populárny štýl kombinovaný s populárno náučným. A tak sa okrem množstva dobových svedectiev, citácii z odborných štúdii a časopisov, dozvieme aj viacero zaujímavostí z Marxovho súkromného života, z ktorých som sa pokúsil vybrať tie naj: 
- Karl Marx nútil v detstve svoje sestry jesť koláče z hliny, lenže údajne mal taký zaujímavý rečový prejav, že robili čo im prikázal, aby potom mohli počúvať jeho rozprávanie
- počas štúdií sa dostal do problémov pre opilstvo, nevyhýbal sa študentským krčmám, zato sa zo všetkých síl vyhýbal základnej vojenskej službe
- počas štúdii bol členom Klubu básnikov, treba však dodať, že klub viacej ako veci literárne, riešil vtedajšiu politickú situáciu
- Marx bol veľkým obdivovateľom Shakespearea, pasáže viacerých jeho divadelných diel ovládal naspamäť
- počas štúdii bol veľkým obdivovateľom Hegela, neskôr sa od neho odklonil a z jeho prívržencov si robil dokonca posmech
- skúšal sa presadiť písaním románov a divadelných hier, veľký úspech však nedosiahol
- v mladosti dostal pre svoj tmavý výzor celoživotnú prezývku Maur, ktorou ho oslovovali najbližší známy a priatelia, medzi inými aj jeho celoživotný priateľ, obdivovateľ a finančný podporovateľ Engels
- prvý výraznejší záujem vzbudil dielom Parížske rukopisy, v ktorých otvoril sociálnu otázku
- osobne navštívil chudobné írske robotnícke štvrte v Anglicku, ktoré sa stali inšpiráciou pre jeho knihu Podmienky robotníckej triedy v Anglicku - život robotníkov, ktorá vyšla v roku 1845
- v Nemecku sa stal pre svoje komunistické názory nežiadúcou osobou, preto bol nútený niekoľkokrát zmeniť pobyt - Anglicko, Francúzsko, Belgicko
- stál na čele Komunistickej ligy
- bol jedným z autorov komunistického manifestu
- so svojou slúžkou Helenou Demuthovou udržiaval dlhoročný pomer, dokonca sa špekuluje o tom, že s ňou splodil syna
- s manželkou Jenny Marxovou, rod. Westphalenovou napriek viacerým aféram prežil celý život
- pre svoju zložitú povahu sa dostával do mnohých konfliktov s neznámymi ľuďmi, ale aj s blízkymi priateľmi
- neznášal kritiku na svoju adresu, sám však bol veľmi kritický voči svojmu okoliu
- do sporu sa dostal s najznámejším anarchistom svojej doby Michailom Bakuninom
- Marxove najznámejšie dielo Kapitál ocenil aj jeho slávny rovesník Charles Darwin
- Marx celý život trpel chudobou, po smrti sa jeho majetok odhadoval na 250 dolárov
- žil zo štedrosti svojich priateľov a známych 
- napriek hlásaniu komunizmu a socialistických myšlienok si s radosťou doprial viacero buržoáznych pôžitkov
- kapitalizmus nezavrhol úplne, dokonca ho v niektorých názoroch a viackrát ocenil
- veľmi rád hral šach, no neznášal prehry. Bol v tejto hre veľkým stratégom
- štyri Marxove deti zomreli skôr než on a dve, ktoré ho úspešne prežili, spáchali nakoniec samovraždu

Tento životopis som si kúpil pred rokmi v sedemdesiat percentnej zľave, no bez ohľadu na tento fakt je Wheenovo dielo veľmi cenným a zaujímavým počinom. Autorovi sa podarilo zostať v rovine akéhosi pozorovateľa, ktorý dokáže byť na jednej strane kritický, na strane druhej však dokáže oceniť viaceré myšlienky a názory nemeckého filozofa. Musíte sa ozbrojiť trpezlivosťou vzhľadom na viaceré filozofické pasáže, citácie, názory dobových kritikov, oponentov, ale aj Marxových obdivovateľov, no dozviete sa aj mnoho zaujímavostí zo súkromného života a možno dokážete lepšie pochopiť túto kontroverznú osobnosť nielen svojej doby. Nie som ľavicovo orientovaný, doteraz som ľavicu nikdy nevolil a zatiaľ tak ani neplánujem, hoci za tie roky som sa už posunul z pravej strany bližšie k liberálom. No musím kriticky uznať, že viaceré Marxove názory si zaslúžia pozornosť a postupne sa potvrdzujú aj mnohé jeho predpovede o smerovaní kapitalizmu. Napríklad prirovnanie života radového robotníka k životu lesného mravca je veľmi výstižné. Ale je toho samozrejme oveľa viac.       
       

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára