pondelok 16. júla 2018

RECENZIA: Peter Fedorčík - TUKA, Tuka proti Republike, proces z roku 1929 (Marenčin PT, 2018)

HODNOTENIE:    **                            NAŠA (HISTÓRIA) OSMIČKOVÁ

"Samotný súdny proces potvrdil a zvýraznil význam V. Tuku pre ľudovú stranu a tiež poverenie pre jeho zahraničnú aj domácu agendu." (s.2013). Knihu budem hodnotiť z čitateľského pohľadu, nie z odborného. Celkom nerozumiem, prečo sa vydavateľ rozhodol ponúknuť dielo širokej verejnosti. Ide totiž o klasickú odbornú štúdiu, ktorej, pokiaľ chce čitateľ porozumieť, musí mať problematiku dostatočne naštudovanú. V opačnom prípade sa len bude utápať v menách, číslach, citátoch a súdnych sporoch. 
Vojtech Tuka je jednou z najvýznamnejších a súčasne najkontroverznejších osobností slovenských dejín. Bol dvakrát súdne trestaný. Po vynesení prvého rozsudku, ktorý sa konal v  roku 1929, si Tuka  odsedel časť z pätnásťročného trestu za zradu Republiky, hoci dôkazy boli prinajmenšom málo preukázateľné. Rozsudok po rozpade Slovenského štátu už taký zhovievavý nebol. Ochrnutý starec bol za svoje činy nemilosrdne popravený.
Osobne mám o období medzi Prvou Československou republikou až po rok 1968 toho relatívne dosť veľa načítaného, keďže ma novodobé dejiny zaujímajú, ale napriek tomu pre mňa nebola kniha po čitateľskej stránke nijakým mimoriadnym zážitkom. Vystupuje v nej viacero mien významných politických a novinárskych osobností vtedajšieho obdobia (A. Mach, T.. G. Masaryk, A. Hlinka, K. Belanský, J.K. Matejov...). 
Myslím si, že by úplne postačilo, keby kniha vyšla ako odborná štúdia v nejakom menšom vydavateľstve, pre úzky okruh ľudí. Obávam sa, že priveľa laických čitateľov si toto dielo nezíska.   

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára