pondelok 26. novembra 2018

RECENZIA: James Mace Ward - Jozef Tiso - Kňaz, politik, kolaborant (Slovart, 2018)

RECENZIA:   ****           NAJOČAKÁVANEJŠIA KNIHA MESIACA NOVEMBER

"A nakoniec, aj keď bol Tiso nesmierne ambiciózny a chopil sa každej príležitosti, len čo sa objavila, prvú polovicu jeho života nemožno vidieť len cez karierizmus. Bol aktivistom, obdareným výnimočnou energiou a nadaním. Jeho potrebu byť vždy uprostred diania možno chápať ako sebapresadzovanie a túžbu ovládať. No možno sa len držal rady Ignáca z Loyoly či dokonca Tomáša Kempenského: - Nikdy nebuď celkom nečinný. - " (s.55). 
Túto knihu som si plánoval kúpiť ešte pred dvomi rokmi, ale jej vydanie sa stále odkladalo. Napokon sme sa dočkali tento rok. Treba povedať, že ide o pomerne podrobnú štúdiu a autor si dal skutočne záležať na tom, aby predstavil jednu z najkontroverznejších osobností slovenských dejín, pokiaľ možno, v čo najobjektívnejšom svetle.
Kniha je písaná chronologicky. Začína sa obdobím Tisovho detstva. Narodil sa vo Veľkej Bytči. Pochádzal z viacpočetnej pomerne chudobnej rodiny, dospelosti sa dožilo šesť jeho súrodencov. Tiso bol po väčšinu vynikajúcim študentom, vynikal najmä v klasických jazykoch. Jeho veľkým vzorom sa stal Ignác z Loyoly. Už v mladosti sa u neho prejavovala istá politická vypočítavosť, keď sa prikláňal podľa vývoja politickej situácie raz k slovenskej, no stále predovšetkým k maďarskej národnosti, čo mu počas vzniku Prvej Československej republiky vyčítali viacerí politici. Výrazný vplyv malo na budúceho prezidenta Slovenského štátu štúdium v Nitre. Tam sa spoznal s ľuďmi, ktorí formovali ďalší jeho život. Ako kňaz, ktorý má poskytovať povzbudenie a posledné pomazanie vojakom, sa nakrátko zúčastnil prvej svetovej vojny, ktorej zážitky ním dosť otriasli. Pôsobil na fare v Oščadnici, v Rajci, no jeho srdcovou záležitosťou sa stali Bánovce nad Bebravou, kde mal pomerne široký okruh priaznivcov, čo neskôr využíval aj v politickej kariére. Stal sa tajomníkom biskupa Kmeťka, s ktorým mal viaceré konflikty a ostrú výmenu názorov najmä v čase, keď sa začali u Tisa prejavovať antisemtiské názory a podpisoval protižidovské zákony. Jeho ďalší život a kariéru ovplyvnilo stretnutie s Andrejom Hlinkom. Tiso svoje myšlienky prezentoval najmä v periodikách Nitra a Duchovný pastier. V tridsiatych rokoch zasiahla celý svet Veľká hospodárska kríza, ktorá zasiahla aj ČSR, no krajina to napokon zvládla. Autor pomerne široký priestor venuje zjazdu v Nitre v roku 1933, ktorý veľmi vyostril vzťahy medzi ľudákmi a čechoslovakistami. Počas Československej republiky Tiso zastával funkciu ministra zdravotníctva, počas ktorej sa snažil vybudovať sanatória na liečbu tuberkulózy a rozvinúť kúpeľníctvo na Slovensku, čo sa mu do istej miery podarilo. Popri tom však presadzoval aj iné politické názory, ktoré boli občas radikálnejšie a občas miernejšie. Podľa vývoja politickej situácie. V roku 1937 absolvoval budúci prezident akési turné po Spojených štátoch, kde sa stretol so zahraničnými Slovákmi. Podarilo sa mu vyzbierať nejaké financie, no napriek tomu od cesty očakával viacej. V HSĽS, ktorej bol členom, došlo k ostrému konfliktu medzi Tisom a Sidorom, ktorý napokon vyhral Tiso. Veľkou skúškou bola Viedenská abitráž, kedy Slovensko prišlo o značnú časť svojich území. Počas Slovenského štátu nastala hviezdna a zároveň tragická kapitola Tisovho života. Neustále musel riešiť rozpory medzi takzvaným radikálnym a umierneným krídlom. Servilnosť voči Nemecku a najmä riešenie židovskej otázky nadobro zničili jeho povesť politika aj človeka. Slovenské národné povstanie Tisa veľmi sklamalo, lebo veril, že Slováci budú po jeho boku do posledného dychu brániť svoj vlastný štát. 
Posledné kapitoly knihy sa zaoberajú súdnym procesom s bývalým prezidentom a ďalším vývojom  štátu po jeho smrti. Autor takisto predstavuje rôznorodé názory a pohľady na jednu z najkontroverznejších postáv slovenských dejín. Kniha je po obsahovej a rozsahovej stránke skutočne bohatá a treba uznať, že Ward odviedol veľký kus práce. Takisto treba uznať, že je tu konečne snaha Tisa nezatracovať, ale ani nevynášať do nebies. Čítal som viacero kníh, ktoré sa týkali Slovenského štátu a jeho prezidenta a tento pohľad sa zatiaľ blíži najbližšie k tomu, čo som od toho očakával. Určite by sa našlo niekoľko menších nedostatkov, no to nemení nič na tom, že každého, koho zaujíma história a zvlášť obdobie Slovenského štátu, by si mal určite túto knihu prečítať. Je plus, že ju nenapísal slovenský autor, takže ten pohľad je trošku iný. No na na kvalite textu sa to vôbec neodráža. Práve naopak.       

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára